Aktualności

Nie ma dzieci nieobjętych Programem dożywiania

Od 2006 roku programem dożywiania, współfinansowanym z budżetu państwa, objętych jest stale 2 mln osób. Ponad 1 mln stanowią dzieci i młodzież, pozostałą część osoby dorosłe, z tego w dużym stopniu osoby samotne i starsze. Platforma Obywatelska realizuje wieloletni program pomocy państwa w zakresie dożywiania. Łączny koszt realizacji programu wyniesie 6 mld zł. Od roku 2008 nie ma dzieci, które nie byłyby objęte programem ze względu na brak środków finansowych. Od 2009 roku głodny uczeń może być objęty pomocą w formie posiłku bez badania sytuacji rodzinnej w drodze wywiadu środowiskowego. Wystarczy, aby nauczyciel lub dyrektor szkoły uznali, iż uczeń potrzebuje takiej pomocy; obecnie w ten sposób z pomocy korzysta prawie 60 tysięcy uczniów (głównie w gimnazjach).

• W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 2011 r. łącznie pomocą objęto 1.933.998 osób, z czego ponad 50 proc. stanowiły dzieci i uczniowie. Łączna kwota środków wydatkowanych na realizację Programu w roku 2011 wyniosła 842.651 tys. zł. z czego 547.578 tys. zł to środki budżetu państwa, a 295.073 tys. zł to środki własne gmin – ich udział w kosztach realizacji programu wyniósł 35% ogółu wydatkowanych środków. Co roku, z budżetu państwa, na Program przeznaczane są środki w wysokości 550 mln zł.
Wielkość środków wydatkowanych na realizację programu w poprzednich latach przedstawiała się następująco (w tys. zł):
rok 2006 – środki budżetu państwa 484.165 zł, środki własne gmin – 265.559 zł – łączne wydatki na realizację programu – 749.724 zł. rok 2007 – środki budżetu państwa 527.107 zł, środki własne gmin – 283.973 zł – łączne wydatki na realizację programu – 811.080 zł. rok 2008 – środki budżetu państwa 527.186 zł, środki własne gmin – 281.203 zł – łączne wydatki na realizację programu – 808.389 zł. rok 2009 – środki budżetu państwa 518.454 zł, środki własne gmin – 297.843 zł – łączne wydatki na realizację programu – 816.297 zł. rok 2010 – środki budżetu państwa 533.289 zł, środki własne gmin – 297.019 zł – łączne wydatki na realizację programu – 830.308 zł. • Mimo, iż pomoc w formie dożywiania stanowi zadanie własne gmin w budżecie państwa zagwarantowano w latach 2010 – 2013 środki na pomoc potrzebującym w wysokości 550 mln zł rokrocznie. Zatem w latach 2010 – 2013 zostanie przeznaczone 2,2 miliarda zł, zaś łączny koszt realizacji programu wieloletniego w latach 2006 – 2013 wyniesie 6 miliardów zł.
• Warto zauważyć, iż dożywianie jest jedną z wielu form pomocy najbardziej potrzebującym, a  rząd w roku 2013 przeznacza na zadania z tego obszaru ponad 30 mld zł – w tym na: - świadczenia rodzinne – 8 mld zł, - pomoc społeczna – ponad 4 mld zł, - zasiłki macierzyńskie – prawie 4 mld zł, - wsparcie rodzin i system pieczy zastępczej – prawie 2 mld zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1,5 mld zł.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę