Aktualności

Podsumowanie pierwszego roku koalicji PO - SLD w Koninie

W dniu 10 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy rok koalicji Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie. W spotkaniu z lokalnymi mediami uczestniczyli Poseł Tomasz Nowak, Józef Nowicki, prezydent miasta Konina, Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta Konina, Sławomir Lorek, zastępca prezydenta miasta Konina, Piotr Korytkowski, przewodniczący klubu radnych PO, Kamil Szadkowski, przewodniczący klubu radnych SLD, Tadeusz Wojdyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina  oraz Paweł Piechocki, szef struktur SLD w Koninie.

Podczas dwugodzinnej konferencji dyskutowano o tym, co przyniósł pierwszy rok koalicji. Ze zrealizowanych zamierzeń omówiono m.in.:

 • Uporządkowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącymi jest Miasto Konin. W ramach porozumienia ze związkami zawodowymi przyjęto dokument bez protokołu rozbieżności, na czas nieokreślony, a na jego podstawie zwiększono dodatek dla wychowawców o 50%.
 • Przeprowadzenie miejskiej kampanii informacyjnej „6 – latek w konińskiej szkole, konińskie szkoły dla 6 – latków”. Aktualnie razem w klasach pierwszych oraz oddziałach zerowych w szkołach podstawowych mamy 207 dzieci  6 – letnich. Liczba dzieci urodzonych w 2007 roku, czyli aktualnie dzieci 6 –letnich zameldowanych w Koninie wynosi 751. To oznacza, że 28 proc. populacji rozpoczęło już edukację w szkole podstawowej.
 • Realizowany od 1 października 2013 r. miejski program organizacji dodatkowych zajęć w konińskich przedszkolach. Dzięki ww. programowi w każdym konińskim przedszkolu są dziś zajęcia z rytmiki. Od 1 stycznia 2014 roku nauką języka angielskiego zostanie objęte każde dziecko 6 – letnie oraz każde dziecko 5 – letnie.
 • Stworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej. Postępowaniem na dostawę energii objęte zostały 54 jednostki z terenu Konina, w tym szkoły, placówki kultury.
 • Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie”, dzięki któremu udało się pozyskać  na ten cel ponad 2 miliony złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Efektem termomodernizacji ma być znaczne obniżenie zużycia energii w wymienionych obiektach.
 • Objęcie 18 placówek oświatowych programem „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”. W ramach tego projektu wymieniono blisko 7 tysięcy sztuk opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, wykonano systemy zarządzania energią w 7 budynkach i modernizacje instalacji wewnętrznych c.o. w 14 obiektach, a także docieplono ściany, stropy, dachy, wymieniono okna i drzwi.
 • Rozpoczęcie od 24 kwietnia 2013 r. funkcjonowania Programu Konińska Karta Rodziny 3+.
 • Inicjatywę „okrągły stół konińskiej kultury”, która zakończyła się podpisaniem porozumienia o współpracy między miejskimi i marszałkowskimi placówkami kultury.
 • Przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą. „Aglomeracja konińska – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
 • Sprawne przeprowadzenie miasta przez trudny okres wprowadzania w życie nowych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Proces inwestycyjny w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Po pozyskaniu środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina” realizowane są dwa przedsięwzięcia: rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg oraz budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pątnów i Gaj. Ich efektem będzie m.in. przyłączenie 642 mieszkańców dzielnic północnych miasta do sieci kanalizacyjnej oraz podniesienie standardu życia mieszkańców w tym rejonie. Dzięki realizacji Projektu Miasto Konin będzie spełniało najsurowsze europejskie i krajowe wymogi dotyczące odbioru i oczyszczania ścieków. Całkowita wartość projektu to 27 752 368,72 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 12 712 233,12 PLN.
 • Rozpoczęcie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych w Koninie oraz Rekultywację 12 gminnych składowisk odpadów komunalnych. Spalarnia jest dopełnieniem wdrażanego od lat systemu gospodarki odpadami. Za wyborem termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych przemawiała bardzo wysoka skuteczność utylizacji, prowadząca do niemal całkowitej ich mineralizacji. Technologia zastosowana w spalarni da w efekcie możliwość  produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nie bez znaczenia jest też  utworzenie 50 nowych stanowisk pracy po zakończeniu i włączeniu do eksploatacji, co nastąpi 21 grudnia 2015 r. Koszt projektu, to 381 milionów 884 tysiące złotych (brutto). W tym budowa samego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych – to 296 mln zł (netto).
 • Planowane na najbliższe dni podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wykonania odwiertu geotermalnego na wyspie Pociejewo. Udało się pozyskać 50 procentowe dofinansowanie tego zadania, w wysokości 8 milionów 176 tysięcy złotych.
 • Trwające rozmowy z PKP na temat budowy nowego konińskiego dworca oraz budowy wiaduktu łączącego ul. Paderewskiego z Wyzwolenia.
 • Rozpoczęcie prac nad opracowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz założeniami tzw. budżetu partycypacyjnego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale GALERIA.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę