Aktualności

Ustawa OZE: spotkanie z Kazimierzu Biskupim 13.03.2015 r.

W piątek 13 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim odbyło się spotkanie posła Tomasza Nowaka i Marka Zielińskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami gminy.

Tematem spotkanie była przede wszystkim nowa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, której część zapisów wejdzie w życiu już na przełomie kwietnia i maja 2015 r. a jej głównym celem jest zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Spośród wielu zagadnień dotyczących rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii sporym zainteresowaniem cieszyły się mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE a w szczególności polityka prosumencka wprowadzana przez ww. ustawę. Do jej elementów zalicza się m.in.: zaproponowany zupełnie nowy, innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej, obowiązującej przez okres 15 lat; mechanizmy wyznaczania gwarantowanej ceny poprzez system aukcji mające na celu ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów; maksymalnie 15 letni okres wsparcia dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE; podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz obiektów o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW (dla zachowania proporcjonalności pomiędzy rozwojem dużych i niewielkich instalacji); minimum ¼  energii elektrycznej będzie pochodzić z instalacji OZE do 1 MW; wykluczenie z systemu aukcyjnego instalacji współspalania wielopaliwowego, dużych elektrowni na biomasę, biopłyny, biogaz i biogaz rolniczy (>50 MW) i elektrowni wodnych powyżej 5 MW.

Podczas spotkania poseł Tomasza Nowak przedstawił również szczegółowe zestawienie stawek zakupu nadwyżek energii elektrycznej powstałych w różnego typu mikroinstalacjach. Zestawienie przedstawiamy poniżej (dane: Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki, dyr. Janusz Pilitowski):

 

Energetyka prosumencka I

 

Obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji (do 3kW włącznie) po cenach:

 

1)      hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;

 

2)      energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;

 

3)      energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

 

Obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji (powyżej 3kW do 10kW włącznie) po cenach:

 

1)      biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh;

 

2)      biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;

 

3)      biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;

 

4)      hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;

 

5)      energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;

 

6)      energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

 

Energetyka prosumencka II

 

1)      Obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji (powyżej 10kW do 40kW) przez kolejnych 15 lat, po cenie 100 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale

 

2)      Ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji poprzez stosowne „zgłoszenie”

 

3)      Brak kosztów przyłączenia mikroinstalacji do sieci

 

4)      Brak kosztów instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego

 

5)      Preferencyjne zasady rozliczeń za energię z OZE – 6 miesięczny okres rozliczeniowy (różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci) – wg zasady licznika netto (tzw. net metering).

 

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę