Aktualności

Spotkanie z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. 8 kwietnia 2015 r.

Poseł Tomasz Nowak wraz z poseł Ireną Tomaszak-Zesiuk 8 kwietnia 2015 roku spotkali się z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim oraz z Marcinem Korolcem Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej w sprawie Elektrowni Adamów. Podczas spotkania złożyli na ręce Ministra pismo w sprawie podjęcia nowych negocjacji dla przedłużenia pracy Elektrowni do końca 2019 r.

 

Poniżej prezentujemy Państwu treść pisma:

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przyznania Elektrowni Adamów przez Komisję Europejską pozwolenia na przedłużenie czasu pracy do 32 tys. godzin tj. do końca 2019 roku oraz podjęcie działań w kierunku zmiany decyzji przez KE.

Kluczowym elementem warunkującym obecną sytuację Elektrowni Adamów jest implementacja do prawa polskiego dyrektywy IED (Dyrektywy 2010/75/UE), która określiła wymagania i standardy emisyjne. Na podstawie tejże Dyrektywy Komisja Europejska nie zgodziła się na przyznanie Elektrowni Adamów derogacji dla obiektów energetycznego spalania o ograniczonym czasie użytkowania do 32 tys. godzin, która jest przeznaczona dla obiektów opalanych lokalnymi paliwami stałymi (art. 33 ust. 1 i 4 Dyrektywy 2010/75/UE). Elektrowni Adamów przysługuje derogacja podstawowa do 17,5 tys. godzin pracy. Oznacza to zamknięcie ww. elektrowni nie później niż 31 grudnia 2017 r., co rodzi poważne konsekwencje dla całego regionu konińskiego, w szczególności dla powiatu tureckiego.

W sprawie Elektrowni Adamów odbywały się już liczne spotkania, wspólnie z przedstawicielami PAK, z  ówczesnym  Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem, a także Minister Beatą Jaczewską – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, którzy to pracowali nad warunkami implementacji dyrektywy IED do prawa polskiego. W marcu i czerwcu 2014 roku zwracałem się z pytaniami do Ministerstwa Środowiska o zintensyfikowanie działań na rzecz kolejnego przedłużenia pracy Elektrowni Adamów do 32 tys. godzin – do połowy roku 2019, podkreślając przy tym wagę instalacji dla krajowego systemu energetycznego i dla regionu konińsko-tureckiego. Ministerstwo Środowiska  wystąpiło do Komisarza ds. Energetyki o niekumulatywną interpretację warunków uzyskania derogacji wydłużonej do 32 tys. godzin pracy. Niestety KE pozostała przy bardzo restrykcyjnym podejściu do zapisów dyrektywy.

W sprawę elektrowni Adamów  zaangażował się również  europoseł Adam Szejnfeld, który twierdzi, że istnieją argumenty prawne dla przyjęcia stanowiska korzystnego dla pracowników elektrowni oraz mieszkańców Turku. Chodzi o błędną – w jego  (i naszej) ocenie –interpretację prawną przepisów Dyrektyw IED przez władze UE (zwracał się on do Pana Ministra w tej sprawie odrębnym pismem).

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 nastąpiła zmiana składu Komisji Europejskiej, która być może daje pewne nadzieję na świeży ogląd sytuacji elektrowni Adamów oraz zmianę decyzji w sprawie uzyskania derogacji przedłużonej pozwalającej na maksymalne wydłużenie czasu pracy elektrowni do 32 tys. godzin do roku 2019 r.. Dlatego w obecnej sytuacji  niezwykle istotne jest doprowadzenie do renegocjacji warunków postawionych w decyzji KE w sprawie Elektrowni Adamów.

Przy ponownym podjęciu problemu Elektrowni Adamów warto chociaż w skrócie przedstawić czynniki ekonomiczne i przede wszystkim czynniki społeczne, jakie w sposób bezpośredni zależą od dłuższego funkcjonowania elektrowni Adamów.

Elektrownia Adamów to pięcioblokowa elektrownia węglowa o łącznej mocy 1750 MWt, która funkcjonuje od 1964 roku. Piece elektrowni zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu specyfiki węgla brunatnego pochodzącego z lokalnego złoża. Dlatego też praca elektrowni jest ściśle związana z Kopalnią Węgla Brunatnego Adamów. Roczne wydobycie węgla w kopalni Adamów na potrzeby elektrowni Adamów wynosi ok. 4,5 mln ton rocznie. Z początkiem roku 2013 zasoby KWB Adamów wynosiły 33 mln ton węgla do wydobycia. Obliczenia szacunkowe pokazują, iż w przypadku zamknięcia Elektrowni Adamów z dniem 31 grudnia 2017 r. W złożach pozostanie niewykorzystanych 9 mln ton węgla brunatnego. Łatwo policzyć, że w przypadku otrzymania przez Elektrownię Adamów derogacji przedłużonej do 32 tys. godzin pracy zasoby węgla brunatnego złoża w Adamowie zostaną w pełni wykorzystane.

Elektrownia Adamów spełnia większość wymogów dotyczących uzyskania derogacji wymienionych w Dyrektywie IED. Zgodnie z wymogami Elektrownia Adamów jest obiektem spalania energetycznego o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie przekraczającej 1500 MW, który rozpoczął swoją działalność przed 31 grudnia 1986 roku oraz jest opalany przy wykorzystaniu lokalnego paliwa stałego (węgiel brunatny wydobywany w KWB Adamów spełnia wymogi definicji dyrektywy w zakresie „lokalnego paliwa stałego”, ponieważ jest to paliwo lokalne, które występuje naturalnie oraz jest spalane w specjalnie do tego zaprojektowanych piecach).

Wcześniejsze zamknięcie Elektrowni Adamów jest równoznaczne z likwidacją KWB Adamów, a także innych przedsiębiorstw, które ściśle współpracują z obydwoma zakładami. Likwidacja elektrowni i kopalni oznacza likwidację 3,5 tys. miejsc pracy w regionie o znacznej stopie bezrobocia. Dłuższe funkcjonowanie obu zakładów to dodatkowy i niezbędny czas na przygotowanie przez władze lokalne i regionalne odpowiednich programów, które będą miały na celu zmniejszenie negatywnych skutków masowych zwolnień.

Elektrownia jest jedynym źródłem ciepła dla miasta Turek – to kolejny argument przemawiający za przedłużeniem czasu pracy elektrowni. Zamknięcie elektrowni w środku zimy 2017 roku spowoduje brak dostaw ciepła dla 30 tys. miasta. Kolejne dwa lata funkcjonowania Elektrowni pozwolą na przygotowanie nowego źródła ciepła dla miasta.

Kolejnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem dłuższej pracy elektrowni, już wcześniej pokrótce wspomnianym, jest  umożliwienie całkowitego wykorzystania złóż węgla brunatnego przez KWB Adamów. Z racjonalnego punktu widzenia pozostawienie „w ziemi” 9 mln ton węgla, który mógłby być w całości wykorzystany, wydaję się odbiegać od wszelkich zasad gospodarności.

Likwidacja Elektrowni Adamów spotkała się z szerokim sprzeciwem społecznym. Ruch społeczny pod hasłem „NIE dla likwidacji elektrowni Adamów” jednoczący zarówno pracowników El. Adamów i KWB Adamów, jak i ich rodziny i przyjaciół, doprowadził do zebrania przeszło 20 tys. podpisów wyrażających sprzeciw wobec obecnej decyzji Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym jako posłowie ziemi konińskiej i tureckiej zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy Elektrowni Adamów oraz o możliwie jak najszybsze doprowadzenie do renegocjacji w sprawie decyzji KE.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

                                               /-/ Irena Tomaszak – Zesiuk                                                              /-/ Tomasz Piotr Nowak

                                                    Poseł na Sejm RP                                                                             Poseł na Sejm RP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę