Aktualności

Pytanie posłów Tomasza Piotra Nowaka i Pawła Arndta w sprawie rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie złóż wody geotermalnej w Koninie i w Kole.

Przedstawiamy Państwu zapis odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy na pytania posłów Tomasza Piotra Nowaka i Pawła Arndta w sprawie rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie złóż wody geotermalnej w Koninie i w Kole.

Postawione pytania:

Poseł Tomasz Piotr Nowak

1) W Koninie wykonano odwiert geotermalny, którego finansowanie w połowie pokrył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie poszukujemy środków na odwiert zatłaczający w związku z tym czy istnieje możliwość pozyskania środków z NFOŚiGW lub z rządowego programu dedykowanego na zatłaczanie?

2) Miasto poszukuje również pieniędzy na inwestycje związane z wykorzystaniem źródła dla budowy elektrociepłowni m.in. w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, lub zadania 1.4. dedykowanego odnawialnym źródłom energii. Natomiast jeśli chodzi o działalność balneologiczną czy rekreacyjną rozważa się potraktowanie jako działalności komercyjnej, jednakże nie wyłączając poszukiwań w programach operacyjnych. W związku z tym czy projekty związane z wykorzystaniem źródeł geotermalnych jako odnawialnych źródeł energii będą projektami wysoko punktowanymi w ramach programu Infrastruktura i Środowisko?

3) Jeśli chodzi o miasto Koło, odwiert wydobywczy powinien być zrobiony na takich zasadach, jak w Koninie, aby miasto zachowało nad nim swoje władztwo. Czy program współfinansowania odwiertów geotermalnych będzie kontynuowany przez NFOŚiGW i czy będzie on w zasięgu takich miast, jak Koło?

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska:

Podsekretarz Mariusz Gajda

Geotermia jest wielką szansa dla Polski i wielką szansą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cały program związany z geotermią będzie tworzony na nowo, będzie służył wykorzystaniu ciepła dla mieszkańców. Będą tworzone programy związane z kompleksowym wykorzystaniem źródeł geotermalnych na cele ciepłownicze. Z programów tych będą mogły skorzystać podmioty, które chcą wykorzystać źródła geotermalne dla celów ciepłowniczych. W tej chwili pracujemy nad specjalnymi programami związanymi z poszukiwaniem i eksploatacją. Do tej pory dotowano jedynie rozpoznanie geotermalne. Nie dofinansowywano otworów zatłaczających.

Jeżeli chodzi o konkrety: wczoraj odbyła się narada w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat kompleksowego wykorzystania źródeł geotermalnych. Chcielibyśmy wspierać samorządy w kompleksowym wykorzystaniu tych źródeł, ponieważ maja one służyć przede wszystkim ludziom. Jeżeli chodzi o programy operacyjne to w ramach poddziałania 1.1.1. obejmującego wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, powinny być wspierane przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną powyżej 2 megawatów termicznych. Jednakże jeszcze Ministerstwo Rozwoju nie podjęło decyzji odnośnie organu wdrażającego. Chcielibyśmy, aby był to NFOŚiGW, ponieważ posiada on środki z innych źródeł, np. z opłat zastępczych, które to w kogeneracji ze środkami unijnymi mogłyby wspomagać większe programy. Przewidujemy bardzo mocne wsparcie i  chcielibyśmy zrobić pilotażowe programy, aby wskazać innym samorządom możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych.

Postawione pytania:

Poseł Paweł Arndt:

1) Zgodzimy się, że Polsce potrzebne są odnawialne źródła energii i potrzebna jest energia ze źródeł geotermalnych, zwłaszcza, że Polska posiada dobre warunki geotermalne. Konin i Koło są dobrymi przykładami i trzeba tym miastom pomóc. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stara się znaleźć takie rozwiązania, które takim staraniom pomogą, ale czy stanie się to w krótkim czasie, ponieważ te miasta czekają?

2) Czy NFOŚiGW przewiduje czy będą to dotacje, czy pożyczki i czy udział funduszu może być większy niż 50%?

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska:

Podsekretarz Mariusz Gajda

Przewidujemy, że uruchomimy ten program w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Druga sprawa jest taka, że prosiłbym, aby już teraz odpowiednie wnioski do NFOŚiGW skierowały te samorządy, które są tym zainteresowane, czyli miasto Konin i miasto Koło. I, aby przedstawiono większy plan działania dotyczący nie tylko samego odwiertu ale też koncepcji wykorzystania tych źródeł z obliczeniami finansowymi. Obliczenia finansowe pokażą przestrzeń czy te działania wymagają wsparcia w zakresie dotacji, czy też pożyczki. NFOŚiGW nie ma niewyczerpalnych zasobów finansowych i musi prowadzić działania tak, aby wspomóc te przedsięwzięcia, ale też z drugiej strony, aby nie stracić bazy na dalsze działania. Będzie ocena pod względem finansowym – należy pokazać jakie w perspektywie 10 lat będą z tego tytułu przychody dla miasta np. z opłat za ogrzewanie, które nie mogą być wyższe niż z klasycznych źródeł. Jeżeli te działania się udadzą to będą pewnie następne miasta. Chcielibyśmy, aby to wszystko powstało w ciągu najbliższych 2 – 3 lat.

Dodatkowe pytanie:

Poseł Tomasz Piotr Nowak

1) Jeśli wykonano już odwiert wydobywczy, to czy można aspirować odwiert zatłaczający?

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska:

Podsekretarz Mariusz Gajda

Tak oczywiście. Do tej pory było tak, że były pieniądze tylko na otwory wydobywcze. Oznaczało to, że jest rozpoznanie ale nie ma dalszego działania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponosił ryzyko ale źródło nie było wykorzystywane. Chcemy to rozwiązać kompleksowo.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę