Aktualności

Spotkanie w sprawie polderu Golina

W poniedziałek 15 lutego br. z inicjatywy Mirosława Durczyńskiego - Burmistrza Goliny odbyło się spotkanie w sprawie polderu Golina. W spotkaniu oprócz zaniepokojonych mieszkańców wzięli udział poseł Tomasz Piotr Nowak oraz Ryszard Nawrocki – Wójt Starego Miasta i Grzegorz Matuszak – Wójt Rzgowa.

Zarówno władze gmin, jak i mieszkańcy obszaru polderu wyrazili negatywną opinię wobec dotychczasowych propozycji RZGW w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Warty – budowa polderu Golina w powiecie konińskim” i nie zgadzają się na realizację przedsięwzięcia w proponowanym kształcie.

Po wcześniejszych konsultacjach z Burmistrzem Goliny, 9 lutego 2016 r. poseł Tomasz Nowak złożył interpelację do ministra środowiska w sprawie polderu Golina. Pełną treść interpelacji mogą Państwo przeczytać poniżej. 

 

Warszawa, 09.02.2016 r.

Tomasz Piotr Nowak

Platforma Obywatelska RP

 

Szanowny Pan

Jan Szyszko

Minister Środowiska

 

Interpelacja w sprawie polderu Golina.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne polder to obniżony obszar gruntu w zalewowej części doliny cieku rzeki, stanowiący urządzenie wodne o charakterze przeciwpowodziowym, które pozwala w pełni sterować zalaniem obszaru położonego poza wałem, dzięki zastosowaniu mechanizmów hydrotechnicznych: wpustowego (śluza wałowa, jaz) oraz upustowego (upust wałowy).  Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań polder można zalewać w dowolnym momencie w celu możliwie maksymalnego obniżenia wód powodziowych, a także przetrzymywać w nim wodę przez jakiś czas. Tym wymogom nie odpowiada sposób napełniania i osuszania Polderu Golina, do którego woda wlewa się samoczynnie poprzez przelew wałowy a sterowanie tym procesem jest niemożliwe, ponieważ nie jest on wyposażony w odpowiednie mechanizmy hydrotechniczne. Niemożliwa jest również kontrola i regulacja ilości wypływającej wody z polderu do Warty. Teren polderu jest obwałowany i chroniony do momentu osiągnięcia przez wodę powodziową poziomu korony przelewu wałowego. Jednakże w rozumieniu ustawy Prawo wodne nie jest on urządzeniem wodnym a nazwę „polder Golina” należy uznać jako nazwę zwyczajową. Rodzi to poważne konsekwencje dla właścicieli gruntów położonych  w tym obszarze, ponieważ pozostają niespełnione wymagania artykułu 16 ust. 4 ustawy Prawo wodne: Właścicielowi posiadającemu grunty leżące w granicach polderu przeciwpowodziowego, zalanego podczas powodzi, przysługuje od właściciela wody odszkodowanie na warunkach określonych w ustawie.  Istnieją również inne interpretacje w ramach, których tzw. polder Golina, jako obszar zalewany wodami o przepływie p = 1% jest obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym zgodnie z art. 40 ust. 1, pkt 3) i art. 88l zabrania się lokalizowania czegokolwiek. W świetle tej interpretacji dochodzenia praw o odszkodowanie za zalewane grunty i inwestycje może być nieskuteczne. Jednakże w poprzednich latach teren polderu Golina był zabudowywany. Powstało tam wiele obiektów mieszkalnych i gospodarstw rolnych, które rozwijają swoją działalność. Sprzyja temu chociażby dobra jakość gleb. Jak dotąd właściciele nieruchomości nie mogą liczyć ani na odszkodowania, ani na wywłaszczenie. Ogrom problemu pokazała powódź w 2010 roku, podczas której zalanych zostało przeszło osiemdziesiąt gospodarstw a ucierpiało na tym około trzystu mieszkańców. Doszło wtedy do przerwania wałów i całkowitego zalania obszaru polderu, chociaż rzędna wody była niższa  niż p = 1%. Pokazało to również w jak bardzo złym stanie technicznym są wały przeciwpowodziowe w tym obszarze.

Po powodzi, w połowie 2010 roku, Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o podjęcie działań prowadzących do budowy polderu przeciwpowodziowego na całym obszarze tzw. polderu Golina. Oszacowano, iż całkowity koszt inwestycji wraz z wykupem gruntów wyniesie około 300 mln zł. To kwota niebagatelna zważywszy na ograniczone możliwości inwestycyjne RZGW w Poznaniu.

Po spotkaniu przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2014 roku, postanowiono o przygotowaniu projektu pn. „Polder Golina – etap II dokumentacji”, w ramach którego do końca 2015 roku miała zostać przygotowana dokumentacja pozwalająca na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o realizacji odpowiedniego wariantu polderu Golina.

Z ostatnich informacji uzyskanych od zainteresowanych stron wynika, iż działania planowane w ramach przedsięwzięcia RZGW pn.: „Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim” mogą okazać się niewystarczające dla uregulowania możliwości korzystania z polderu Golina w pełnym zakresie i zgodnie z jego funkcją w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

Dla podkreślenia wagi polderu Golina należy zaznaczyć, iż jego budowa została wprowadzona do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty, jako inwestycja o strategicznym znaczeniu dla obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego w znacznej części regionu wodnego Warty, w tym również w większych miastach, takich jak Poznań, Kalisz, Konin.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo przewiduje zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych pozwalających na przeprowadzenie pełnej inwestycji w zakresie budowy sterowalnego polderu Golina w powiecie konińskim?
  2. Czy Ministerstwo przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na wykup gruntów i wywłaszczenie właścicieli gospodarstw i budynków mieszkalnych w obszarze polderu Golina?
  3. W jakim terminie zostanie przeprowadzona budowa polderu Golina?
  4. Jak wygląda obecnie stan prac nad wdrażaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych?

 

/-/ Tomasz Piotr Nowak

        Poseł na Sejm RP

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę