Aktualności

Konferencja prasowa. 4 kwietnia 2016 r.

Konferencja prasowa z udziałem posła Tomasza Nowaka. 4 kwietnia 2016 r.

Główne tematy dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem posła Tomasza Nowaka to: ustawa o rynku mocy w kontekście ZE PAK, nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, podsumowanie wizyt w szkołach podstawowych w regionie konińskim, a także sprawa polderu Golina.

Zdaniem posła Tomasza Nowaka sytuacja w ZE PAK jest bardzo trudna, jednakże widać, że obecny Zarząd jest zdeterminowany by obronić produkcji 7% energii elektrycznej w skali kraju, a przede wszystkim chronić miejsc pracy w regionie konińskim. Działania PAK opierają się obecnie na kluczowym założeniu, iż państwo, jako regulator rynku stworzy odpowiednie możliwości działań, które przyczynią się do wzrostu rentowności produkcji energii konwencjonalnej. Państwo odpowiada za zabezpieczenie złóż strategicznych. Wg obecnych planów rządu, wyrażonych m.in. w odpowiedzi na pytanie posła Tomasza Nowaka o zabezpieczenie złóż w białej księdze, odpowiednie zabezpieczenie złóż nastąpi w ciągu trzech lat. Termin ten w żadnym stopniu nie odpowiada obecnym potrzebom energetyki konwencjonalnej w Polsce. Ponadto zaobserwować można niespójne i niezrozumiałe działania rządu ws. rozwoju energetyki, na co przykładem jest zdumiewająca decyzja ministra rolnictwa nie wyrażająca zgody na odrolnienie ziem pod budowę odkrywki Ościsłowo na terenie gmin Ślesin, Skulsk, Wilczyn. Poseł Tomasz Nowak złożył w tej sprawie interpelację zarówno do ministra rolnictwa, jak i ministra energii. Interpelacja dostępna jest pod poniższym linkiem

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1899.

Poseł Tomasz Nowak, podczas wystąpienia sejmowego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej, pytał ministra energii o ustawę o rynku mocy w kontekście ZE PAK.  Regulacje te są niezwykle ważne dla producentów energii nie posiadających własnej sieci dystrybucji i dokonujących sprzedaży energii w hurcie – tj. ZE PAK. Zgodnie z zapewnieniami ministerstwa energii ustawa ta zostanie w Polsce wprowadzona. Minister niestety nie wyraził zrozumienia dla hurtowników twierdząc, iż brak sieci dystrybucyjnych to decyzje inwestorskie.

Całość wystąpienia znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=PYT&nr=113.

Z początkiem stycznia br. poseł Tomasz Nowak zwrócił się z pytaniem do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań w sprawie kontynuacji negocjacji z Komisją Europejską w sprawie przedłużenia czasu pracy Elektrowni Adamów.  W odpowiedzi na pytanie przedstawiono listę działań, które zostały podjęte m.in. z inicjatywy posła Tomasza Nowaka przez rząd PO-PSL. W odpowiedzi nie przedstawiono niestety informacji o dalszych działaniach.

 Treść wystąpienia znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=1&dzien=4&wyp=33&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=275.

Podczas marcowych dyżurów poselskich poseł Tomasz Nowak odwiedził łącznie sześć szkół podstawowych w Koninie, Kole, Turku, Słupcy, Wrześni i Środzie Wlkp., w których rozmawiał z dyrektorami nt. wprowadzonych oraz zapowiadanych zmian oświatowych, które czekają szkoły w najbliższym czasie. Wizyty pokazały, iż szkoły były i są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Każdą klasę dla dzieci sześcioletnich wyposażono w kącik zabaw z dużym dywanem, gry edukacyjne, pufy, obniżone ławki i krzesełka, a także szafki na podręczniki. Zgodnie z zaleceniem ministerialnym przystosowano odpowiednio toalety. Na prośbę rodziców wydłużono godziny pracy świetlicy. W niektórych szkołach funkcjonują również oddzielne boiska dla uczniów klas 1-3 i 4-6. Zdaniem dyrekcji i nauczycieli zbyt częste reformy oświatowe wprowadzają problemy organizacyjne. Niestety, co potwierdza dyrekcja odwiedzonych szkół, najprawdopodobniej przez wprowadzone przez rząd PiS zmiany nastąpi redukcja etatów nauczycieli.

Poseł Tomasz Nowak w kwietniu br. przeprowadzi spotkania z rolnikami w sprawie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o ziemi). Nowelizacja stanowi zagrożenie dla swobodnego obrotu własnością prywatną, natomiast z Agencji Nieruchomości Rolnych czyni „super regulatora”, który otrzymuje zbyt daleko idące kompetencje w zakresie zarządzania gruntami.  Wg zapisów nowelizacji ziemię będzie mógł kupić jedynie rolnik indywidualny, który zobowiąże się do 10 letniego uprawiania ziemi bez możliwości jej dzierżawy, bądź odsprzedaży. Ponadto nowelizacja budzi wiele wątpliwości w sytuacji dziedziczenia ziemi przez dzieci rolnika, które nie są zawodowymi rolnikami. Będą one musiały zobowiązać się do uprawiania ziemi, inaczej ANR otrzyma prawo do wykupu ziemi po cenie, jaką sama ustali w drodze wyceny. Niezrozumiała wydaje się również decyzja o wyłączeniu spod przepisów ustawy Kościoła, co zdaje się być spłatą długu politycznego przez opcję rządzącą.

Spotkania z rolnikami odbędą się w następujących terminach:

1)      7 kwietnia 2016 r., o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Kościelcu,

2)      11 kwietnia 2016 r., o godzinie 16:00 w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy,

3)      11 kwietnia 2016 r., o godzinie 18:00 w Sali OSP Ślesin w Ślesinie.

Interpelacja posła Tomasza Nowaka w sprawie nowelizacji ustawy o ziemi dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1547.

Poseł Tomasz Nowak, po spotkaniu w sprawie polderu Golina, które odbyło się 15 lutego br. z inicjatywy Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego, złożył w tej sprawie interpelację do ministra środowiska. Minister w odpowiedzi na interpelację zapewnił, iż polder będzie zrealizowany a za zabezpieczenie środków odpowiada RZGW w Poznaniu. Obszar budowy polderu Golina obejmie nie tylko obszar planowanych robót budowalnych, ale także cały obszar prognozowanego zalewu, co ma zagwarantować właścicielom gruntów stosowane odszkodowania.

Całość treści interpelacji wraz z odpowiedzią znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=977.

Poseł Tomasz Nowak podczas konferencji zaprosił wszystkich na spotkanie konińskiego Klubu Obywatelskiego, które odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Daniel Olbrychski.

https://www.facebook.com/KlubObywatelskiKonin

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę