Aktualności

Ustawa o ziemi. Spotkania ze środowiskiem rolniczym. 7 i 11 kwietnia 2016 r.

Poseł Tomasz Nowak w kwietniu br. przeprowadził spotkania ze środowiskiem rolniczym w sprawie ustawy z 31 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tzw. ustawa o ziemi). Spotkania odbyły się 7 kwietnia w Kościelcu (pow. kolski) i 11 kwietnia w Słupcy i w Ślesinie (pow. koniński).

Ustawa wzbudza wśród zainteresowanych wiele emocji i wątpliwości. Nowe regulacje, pod pretekstem ochrony polskiej ziemi przed zagranicznymi inwestorami, mogą w sposób znaczący naruszyć konstytucyjne prawo własności i ograniczyć swobodę w obrocie gruntami. Po wejściu w życie nowych przepisów ziemię będzie mógł kupić jedynie rolnik indywidualny, który zobowiąże się do 10 letniego uprawiania ziemi bez możliwości jej dzierżawy, bądź odsprzedaży. Jednakże przewidziano wyjątki od tej reguły dla: osób bliskich i dziedziczących oraz osób, które pod rygorystycznymi wymogami zamierzają utworzyć gospodarstwo rodzinne, a także dla kościołów i związków wyznaniowych, co zdaje się być dalece niezrozumiałym wyjątkiem. Ponadto warunek zakupu, nawet dla rolnika indywidualnego, obwarowany został obszarem posiadanej ziemi – gospodarstwo nie może przekroczyć 300 ha. Ziemi nie będzie mogła kupić spółka osób fizycznych, ani osoby prawne, które zgodnie z unijną definicją też są rolnikami. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż: rolnik indywidualny, osoba bliska zbywcy, gmina lub Skarb Państwa, a także kościoły lub związki wyznaniowe wymaga zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (decyzja administracyjna). Zapis ten powoduje, iż  Agencja Nieruchomości Rolnych  staje się swoistym „super regulatorem”, który otrzymuje zbyt daleko idące kompetencje w zakresie zarządzania gruntami, co może prowadzić do korupcji i nadużyć. Ponadto osoba fizyczna, która za zgodą Prezesa ANR chce nabyć ziemię będzie musiała wykazać, że: posiada kwalifikacje rolnicze; da rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej; zobowiąże się do zamieszkiwania przez 5 lat na terenie gminy, na której ma jedną z nieruchomości tworzonego gospodarstwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia. Nabyta nieruchomość przez 10 lat nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Do najbardziej negatywnych skutków ustawy z 31 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa forsowanej przez PiS, należy zaliczyć:

1)      Uniemożliwienie swobodnego dysponowania własnością i usztywnienie obrotu ziemią;

2)      Ograniczenie swobody działalności gospodarczej i zasad gospodarki rynkowej;

3)      „Przywiązanie”  tzw. nowych rolników do ziemi;

4)      Uniemożliwienie rolnikom pozyskania środków ze sprzedaży gruntów rolniczo nieefektywnych;

5)      Uniemożliwienie nabycia gruntów rolnych przez większość Polaków;

6)      Obniżenie wartości zabezpieczeń przyjętych przez banki na poczet udzielonych kredytów oraz obniżenie zdolności kredytowej rolników.

Ponadto ustawa narusza podstawowe prawa obywateli określone w Konstytucji RP, a także zapisy Traktatu akcesyjnego, co naraża Polskę na kolejny konflikt z Komisją Europejską.

W czasie spotkań przeprowadzonych przez posła Tomasza Nowaka ze środowiskami rolniczymi pojawiły się dodatkowe wątpliwości dotyczące m.in.: uszczegółowienia zapisów odnośnie kwestii osobistego uprawiania ziemi, procedury sprzedaży ziemi osobie innej niż podmioty uprawnione do zakupu ziemi rolnej, a także zapisów dot. złożenia rękojmi prowadzenia należytej działalności rolniczej. W sprawie tychże wątpliwości poseł Tomasz Nowak złoży interpelację do ministra rolnictwa.

Dotychczas poseł Tomasz Nowak złożył interpelację w sprawie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzającego liczne zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1547.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę