Aktualności

Wizyta Posła Nowaka na posiedzeniu Rady Gminy Chodów ws. nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych

Poseł Tomasz Piotr Nowak był gościem podczas posiedzenia Rady Gminy w Chodowie , na której przedstawił interpelację, którą wystosował ws. nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych.
 
Wójt Gminy Chodów od ponad 1,5 roku szuka pomocy, aby utylizować niebezpieczne odpady, które realnie zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców.
 
Ponadto, jako Przewodniczący Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego Poseł Tomasz Nowak zapewnił, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie poświęcone problemom nielegalnym składowiskom odpadów niebezpiecznych z nadzieją, że Chodów jak i inne gminy w podobnej sytuacji uzyskają realną pomoc od rządu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treść interpelacji:
 

 

 

Interpelacja w sprawie nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych w gminie Chodów

 

Szanowny Panie Ministrze,

W dniu 24 października 2019 r. ujawniono nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów chemicznych pod adresem Szołajdy 18, gm. Chodów, bez stosownych zezwoleń potwierdzonych przez Prokuraturę.

Prokuratura w dniu 11 maja 2020 r. postawiła właścicielowi nieruchomości, na której składowane są odpady, zarzut popełnienia przestępstw z art. 183 S 1 kk i art. 164 S 2 kk w zw. z art. I l S 2 kk. Prokuratura na potrzeby postępowania powołała dwóch biegłych z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego, których opinie jednoznacznie potwierdzają ogromną skalę zagrożenia oraz wskazują potrzebę pilnych działań zmierzających do unieszkodliwienia zalegających odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Chodów mając na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców od ponad roku szuka realnego wsparcia i pomocy w celu zlikwidowania niebezpiecznych odpadów. Rząd odmawia pomocy, obarczając kosztami unieszkodliwienia, utylizacji i wywiezienia odpadów wraz z remediacją i rekultywacją gruntu gminę. Jednakże ogromny koszt, który został oszacowany na 5 mln złotych to prawie połowa rocznego budżetu Gminy. Poniesienie tak ogromnych kosztów przez Gminę Chodów nie jest możliwe, ponieważ odbyłoby się to kosztem realizacji innych zadań własnych związanych z oświatą, opieką społeczną czy administracją, lub wręcz niebezpieczeństwem bankructwa! Niedopuszczalne jest, że gmina została pozostawiona sama sobie, pozbawiona wsparcia Rządu. Na szali jest zdrowie i życie człowieka, które powinno być priorytetem. Wójt Gminy wyczerpał wszystkie ścieżki i możliwości uzyskania finansowego wsparcia.

Szacowany koszt unieszkodliwienia, utylizacji i wywiezienia odpadów wraz z remediacją i rekultywacją gruntu waha się w kwocie około 5 mln złotych. Przy wielkości rocznego budżetu Gminy Chodów w wysokości 12 mln złotych i realizowaniu zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), w tym z zakresu oświaty, opieki społecznej, administracji, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe i kredyty, stoję na stanowisku, że w budżecie Gminy Chodów brak jest jakichkolwiek środków finansowych na realizację wydatku bieżącego, jakim jest unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów.

Problem nielegalnego wysypiska w Chodowie jest jednym z wielu dzikich wysypisk w naszym kraju. Urzędnicy i służby porządkowe zmagają się każdego dnia z problemem nielegalnych odpadów gromadzonych na powierzchni ziemi, halach magazynowych czy starych wyrobiskach. Znaczna część  tych składowisk jest określona jako niebezpieczne, porzucana w miejscach, gdzie stwarzają bardzo wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, poprzez ryzyko skażenia poszczególnych elementów środowiska (np. zbiorników wodnych) czy samozapłonu. Dzikie wysypiska pełne niebezpiecznych substancji mogą na setki lat zanieczyścić i zaburzyć lokalny ekosystem.

Gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela odpadów, odpowiedzialność za ich usunięcie spada na gminy. Tymczasem w przypadku odpadów niebezpiecznych taka operacja może kosztować setki tysięcy a nawet miliony złotych. To w większości przypadków przekracza możliwości finansowe gmin. Przepisy przewidują co prawda mechanizmy neutralizacji takiego zagrożenia, jednak problemem pozostaje finansowanie. Samorządy nie mogą liczyć na pomoc finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w usuwaniu nielegalnych składowisk odpadów. W efekcie na długo pozostają one zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia okolicznych mieszkańców.

Ponadto sankcja karna za przestępstwo, jakim jest tworzenie nielegalnych wysypisk jest relatywnie niska w stosunku do gigantycznych zysków -  karą jest pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przez brak odpowiednich regulacji od lat obserwujemy w Polsce wzrost działalności zorganizowanych grup przestępczych mających na celu popełnianie przestępstw środowiskowych, i to nie tylko w zakresie odpadów produkowanych w Polsce – coraz większa liczba nielegalnych składowisk śmieci pochodzi z Europy, w której sankcje za tego typu przestępstwa są znacznie wyższe!

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy Rząd planuje finansowe wsparcie gmin w zakresie utylizacji nielegalnych składowisk odpadów?
  2. Jaka jest skala nielegalnych składowisk odpadów w Polsce?
  3. Ile gmin w Polsce zmaga się podobnym problemem jak gmina Chodów?
  4. Jak rząd zamierza rozwiązać problem nielegalnych wysypisk odpadów?
  5. Czy i jak zamierza pomóc gminom w zapobieganiu powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów?
  6. Czy powstanie program finansowej pomocy w utylizacji odpadów dla takich gmin jak Chodów?
  7. Jaka jest skuteczność zapobiegania przestępstwom środowiskowym, takim jak tworzenie nielegalnych składowisk odpadów oraz jaka jest skuteczność ściągania przez policję osób odpowiedzialnych za tworzenie takich wysypisk?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę