Felieton - Sześciolatki w szkole

Opublikowano: 05 listopad 2013
włącz . Opublikowano w Uncategorised

Proces obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego zaczął się w Polsce w 2009 roku. W pierwotnym założeniu wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 roku. Po licznych konsultacjach zdecydowano się na wprowadzenie mechanizmów mających na celu odpowiednie złagodzenie procesu obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Dlatego też w latach 2009 r. – 2011 r. o rozpoczęciu nauki w szkole przez sześciolatka decydowali rodzice.

Proces obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego zaczął się w Polsce w 2009 roku. W pierwotnym założeniu wszystkie sześciolatki miały pójść do pierwszej klasy od 1 września 2012 roku. Po licznych konsultacjach zdecydowano się na wprowadzenie mechanizmów mających na celu odpowiednie złagodzenie procesu obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Dlatego też w latach 2009 r. – 2011 r. o rozpoczęciu nauki w szkole przez sześciolatka decydowali rodzice. Sejm pod koniec sierpnia 2013 roku uchwalił nowelizację, zgodnie z którą dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku pójdą w wieku sześciu lat do szkoły z dniem 1 września 2014 roku, natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie roku rozpoczną naukę do 1 września 2015 roku. Pomimo wielu działań łagodzących skutki postanowienia o obowiązku szkolnym dla sześciolatków liczne środowiska zapowiedziały starania o przeprowadzenie referendum.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie w Sejmie RP głosowania nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, pod którym zebrano niemal milion podpisów. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na pytania, na które mieliby odpowiedzieć wszyscy obywatele. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, które jest organizatorem akcji zbierania podpisów pod wnioskiem chce, by w referendum obywatele odpowiedzieli, aż na pięć pytań: 1) czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?; 2) czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?; 3) czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?; 4) czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej?; 5) czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? Zaproponowane pytania dotyczą całego systemu oświaty w Polsce, budowanego przez wiele lat. Wprowadzenie tak dużych i nagłych zmian, wynikających z przeprowadzenia tego referendum, spowodowałoby chaos edukacyjny oraz generowałoby duże koszty finansowe dla państwa.

Zwolennicy przeprowadzenia referendum przedstawiają obraz polskiej szkoły w opłakanym stanie. Szkoły, która wręcz zagraża naszym dzieciom. Każdy z rodziców ma prawo obawiać się o swoje dziecko zaczynające wcześniej edukację, jednakże nie ma potrzeby, aby chronić je przed szkołą. Wcześniejsze rozpoczęcie nauki to dla dziecka szansa na szybszy i skuteczniejszy rozwój. W wieku 6 lat dziecko w bardzo szybkim tempie przyswaja wiedzę i nabywa nowe umiejętności społeczne. Polska jest jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, gdzie dzieci zaczynają naukę dopiero w wieku 7 lat. W 22 krajach UE dzieci sześcioletnie i młodsze objęte są obowiązkiem szkolnym. Proponowane zmiany w Polsce należy rozpatrywać jako szansę na zrównanie poziomu edukacji polskich dzieci z ich rówieśnikami z lepiej rozwiniętych krajów Unii. Badanie „Test Umiejętności na Starcie Szkolnym” wskazało jednoznacznie, iż po roku szkolnej nauki sześciolatki znacznie przewyższają poziomem umiejętności matematycznych, czytania i pisania swoich rówieśników, którzy pozostali w zerówkach. Należy również pamiętać, że Polska szkoła ewoluowała w dobrym kierunku a zajęcia dydaktyczne w najmłodszych klasach to nie tylko siedzenie w ławkach, ale również poznawanie świata przez zabawę, to dobrze wyposażone sale i wykwalifikowana kadra nauczycieli wczesnoszkolnych. Polska od 2009 roku wydała na przystosowanie szkół dla dzieci sześcioletnich niemal 2 mld zł. Samorządy w 2013 roku otrzymały z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej 794 mln zł. Dużym wsparciem były środki unijne, z których bezpośrednio na szkoły przekazano 831,5 mln zł. Warunki w szkołach nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. W 2012 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ocenę dobrą lub bardzo dobrą w 93% szkołach, w których przeprowadzono kontrolę pod względem przygotowania do obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Analizując wszystkie „za i przeciw” można śmiało stwierdzić, że współczesna polska szkoła jest gotowa na przyjęcie sześciolatków, które wbrew panujących opiniom  świetnie dają sobie radę w warunkach szkolnych.

Kolejne pytanie dotyczy zniesienia obowiązku przedszkolnego pięciolatków. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego to jeden z priorytetów polskiego rządu. W 2007 roku 42% polskich dzieci pierwszy kontakt z edukacją miało dopiero w wieku 6 lat, kiedy rozpoczynało edukację w „zerówce”. Sześć lat później 46% dzieci rozpoczyna edukację przedszkolną już w wieku 3 lat. Odsetek dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną dopiero w wieku 6 lat spadł do zaledwie 3%. Jest to niewątpliwie dużym sukcesem edukacyjnym Polski. Dla zapewnienia powszechnej edukacji przedszkolnej rząd wprowadził nowe rozwiązania w ramach tzw. ustawy przedszkolnej, której zadaniem jest przeciwdziałanie podstawowym barierom w dostępie do edukacji przedszkolnej tj. niedostatecznej liczby miejsc w przedszkolach oraz wysokich opłat ponoszonych przez rodziców na edukację przedszkolną. Dzięki temu samorząd terytorialny otrzymywać będzie stałe środki z budżetu państwa na utrzymanie odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach.

Pytanie dotyczące przywrócenia w liceach pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów jest błędne z uwagi na fakt, iż nowa podstawa programowa nie ogranicza nauczania historii. Zmienił się sposób nauczania historii dla uczniów, których nie jest ona przedmiotem maturalnym. Natomiast uczniowie, którzy będą pisać historię na maturze otrzymują rozszerzony program nauczania, gdzie liczba godzin tego przedmiotu jest większa.

Chybioną propozycją wydaje się być również powrót do edukacji 8 + 4. Utworzenie gimnazjów wprowadziło wydłużenie edukacji ogólnej dzieci i młodzieży o jeden rok. Pozytywny efekt tego rozwiązania odnotowano w badaniach PISA, które pokazują, iż polskie piętnastolatki osiągają obecnie lepsze wyniki w nauce a polskie reformy edukacyjne stawiane są na świecie jako wzór dobrych praktyk. Dowodem na skuteczność i słuszność utrzymania obecnego kształtu systemu edukacji może być książka amerykańskiej autorki Amandy Ripley „Najmądrzejsze dzieciaki na świecie: Jak się nimi stały”, w której przedstawiła ona polski system edukacji jako jeden z trzech najlepszych na świecie obok Korei Południowej i Finlandii. W ostatnich latach odnotowuje się również spadek problemów wychowawczych i przestępczości w gimnazjach. W 2012 roku odnotowano 11% spadek przestępstw stwierdzonych na terenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w stosunku do roku 2011.

Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie to niestety nie można ustawowo powstrzymać likwidacji szkół publicznych. Ten przykry proces spowodowany jest narastającym niżem demograficznym, a czy możliwe jest powstrzymanie niżu demograficznego ustawą? Należy jednak zaznaczyć, iż wobec poważnych problemów demograficznych, jakie dotykają polskie szkoły, proces likwidacji szkół postępuje w Polsce znacznie wolniej niż spadek liczby uczniów. W ciągu ostatnich ośmiu lat odnotowano 20% spadek liczby uczniów, natomiast zlikwidowano zaledwie 8% szkół podstawowych.

Warto odnieść się również do proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w Konstytucji RP. Proponowane zmiany pozwoliłyby na obligatoryjne przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sytuacji wystąpienia z taką inicjatywą, co najmniej miliona obywateli mających czynne prawo wyborcze oraz by Sejm nie mógł odrzucać projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. Tego rodzaju propozycje zmian Konstytucji RP to destabilizacja państwa. W dobie nieograniczonego i wszechobecnego Internetu, rozwiniętych portali społecznościowych zebranie miliona podpisów nie stanowi żadnej bariery. Nietrudno wyobrazić sobie, jakie pytania mogłyby zdominować zarządzane na każdym kroku referenda. Moglibyśmy stanąć wobec pytań: czy jesteś za karą śmierci?; czy jesteś za podniesieniem pensji minimalnej do 5 tys. zł?; a może nawet „Czy jesteś za delegalizacją partii politycznej np. Prawo i Sprawiedliwość?”. Niedorzeczność pytań, które służyłyby jedynie walce politycznej nie znałaby granic, a częstotliwość z jaką należałoby organizować ogólnokrajowe referenda naraziłaby państwo na problemy finansowe i organizacyjne. Nie można pozwolić na demokrację „miliona podpisów”, należy zachować demokrację wielu milionów głosów wyborczych, zgodnych z Konstytucją RP i wyznaczanych, co cztery lata w czasie wyborów.

                                                                                                                                       Tomasz Piotr Nowak    

                                                                                                                                         Poseł na Sejm RP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę