Pacjent nie zapłaci za leczenie ponad plan – źródło: Ministerstwo Zdrowia

Opublikowano: 21 maj 2012
włącz . Opublikowano w Co tam panie w polityce

W związku z informacjami, które ukazały się w artykule „Nowe opłaty w szpitalach” w dniu 21 maja 2012 roku w dzienniku Rzeczpospolita, warto podkreślić, że nieprawdziwe jest twierdzenie o wprowadzeniu możliwości udzielania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej odpłatnych świadczeń zdrowotnych po wyczerpaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na art. 44 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, a takim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Ten przepis nie jest zmieniany w nowelizacji ustawy.

Skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej doprecyzowuje treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie „cennika opłat za udzielane świadczenia zdrowotne” (art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej). W obowiązującej ustawie o działalności leczniczej regulamin organizacyjny określa w szczególności „12) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych”. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi brzmienia zapisu całkowicie wykluczającego możliwość wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, w nowelizacji zaproponowane zostało następujące brzmienie przepisu: „12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo pełną odpłatnością;”. Nowelizacja nie wprowadza w tym zakresie merytorycznej zmiany, a jedynie ma na celu jednoznaczne wskazanie, iż podmiot leczniczy określa w regulaminie organizacyjnym wysokość opłaty za te świadczenia zdrowotne, których zgodnie z przepisami odrębnymi może udzielać za częściową albo pełną odpłatnością.

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) nie ma zatem podstaw prawnych do pobierania opłat za udzielanie osobom ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, także w sytuacji wykorzystania limitu tych świadczeń wynikającego z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przepisy nie zakazują natomiast takim podmiotom leczniczym odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym bądź też świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako gwarantowane.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Wychodzę